Alles over Commissie Zorgstrategie

In mei jl. stelden de zeven ziekenhuizen van E17-ziekenhuisnetwerk hun 'regionaal zorgstrategisch plan' voor op de Commissie Zorgstrategie van de Vlaamse overheid. Het plan kreeg recent groen licht van Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Hilde Crevits. "Het startschot voor de implementatie van onze ambitieuze plannen", klinkt het bij de ziekenhuispartners.

De zeven ziekenhuizen van het E17-netwerk stelden op 3 mei hun regionaal zorgstrategisch plan voor op de Commissie Zorgstrategie. Naar eigen zeggen werd het goed onthaald. De verschillende partners binnen het netwerk versterken hun onderlinge samenwerking trouwens om zo de integratie te bevorderen.

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid is op zoek naar leden voor de Commissie Zorgstrategie. Die Commissie adviseert de minister over de ingediende zorgstrategische plannen.

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info