Alles over Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen

Een geneesmiddelenpact moet een stabiel en voorspelbaar kader scheppen voor het geneesmiddelenbeleid in de komende twee jaar. Dat stelt pharma.be, dat een realistisch budgettair meerjarenkader wil, en een modernisering van de procedures die tot terugbetaling leiden.

Het systeem van artikel 81-contracten - ondertussen heten die artikel 111- of artikel 112-overeenkomsten - werd in het leven geroepen in 2010. De voorbije jaren hebben deze tijdelijke overeenkomsten een exponentiële groei gekend.

Na Kartel brengt ook Bvas ons op de hoogte van het on hold zetten van de activiteiten van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen. Farmabedrijven kunnen alleen nog elektronisch communiceren over de dossiers.

De zoektocht naar en de productie van nieuwe geneesmiddelen in de strijd tegen ernstige aandoeningen waarvoor geen doeltreffende behandeling bestaat, wordt steeds duurder. Bovendien is de mediadruk aanzienlijk, van zodra er enig gunstig effect wordt geboekt. Ook al gaat het nog maar over proeven op dieren of over celculturen.

Uw menig telt!

Hoe blijft u up-to-date van de actualiteit in de gezondheidszorg? Hoe makkelijk of moeilijk vindt u het om de jaarlijkse accrediteringspunten te behalen? Wat is uw toonaangevende medische informatiebron? Heeft u een abonnement op Artsenkrant? Help ons deze prangende vrAAAgen te beantwoorden en u zo in de toekomst steeds op de door u gewenste manier en met de juiste activiteiten te kunnen blijven informeren.

Help ons deze prangende vrAAAgen te beantwoorden!