Alles over Commissie

Huisartsenposten die een wachtdienst in de week hebben opgezet en willen openblijven, kunnen dat gewoon. Er bleek op de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen van maandag 7 juli plots geld genoeg te zijn.

De Euthanasiecommissie meldt een recordaantal van 2.655 euthanasie-aangiften in 2019. Na een klaarblijkelijke stagnering in de periode 2014-2016, was er in 2017 een significante toename met 13% van het aantal ingediende documenten. Na opnieuw een stagnatie in 2018, doet er zich nu weer een toename voor van meer dan 12% in een jaar tijd.

De Europese Commissie publiceerde zijn strategie om het verspreiden van farmaceutische stoffen in het milieu tegen te gaan. Dat mikt op het tegengaan van antibioticaresistentie maar evenzeer de verspreiding van sommige stoffen die het milieu kunnen verstoren.

"Ons vakgebied heeft zich de jongste decennia aanzienlijk ontwikkeld, vooral op het vlak van subtypering van zeldzame tumoren. Regionale laboratoria moeten ook op diagnostisch vlak meer samenwerken om deze evolutie naar subspecialisering te kunnen blijven volgen." Aan het woord de pathologen Kristof Cokelaere en Bart Lelie.