Alles over Colla

Op 26 mei staan er Vlaamse, Belgische en Europese verkiezingen op de agenda. Daarna volgen allicht lang aanslepende regeringsonderhandelingen. Wat er uit de bus komt, is uiteraard koffiedik kijken. Zeker is wel dat er in de gezondheidszorg nog wel wat werven openliggen.

Een andere eis die deVlaamse vereniging voor Arts-Specialisten in Opleiding stelt, is een homogenisering van de arbeidsvoorwaarden van aso's door middel van een collectieve arbeidsovereenkomst. "Nu hangen gunstige of minder gunstige arbeidsvoorwaarden af van het lot."

Het is tenenkrullend dat artsen in opleiding vandaag weinig inspraak hebben in hun stageplan en de coördinerend stagemeester hen toewijst aan een bepaalde stageplaats. Samen met de heterogene financiële voorwaarden die vandaag gelden, zorgt dit ervoor dat ons loon bepaald wordt door het lot."