Alles over Christian Dejaer

Volgens GIBBIS, de federatie van private zorginstellingen in Brussel, moet er een specifiek juridisch en budgettair kader komen, dat het oprichten van nieuwe zorgplekken makkelijker moet maken: een '1.5 lijn', tussen de huidige eerste en tweede zorglijn.

"Een federatie dient in de eerste plaats om te federeren, dat vergeet men wel eens", stelde Dieter Goemaere bij de voorstelling van Gibbis. De initiatiefnemers van de fusie hebben dat goed begrepen. De nieuwe koepel verenigt voortaan de CBI (Coördinatie van Brusselse Instellingen voor Welzijnswerk en Gezondheidszorg) en het VPZB (Verbond van de Private Ziekenhuizen van België).