Alles over Chris Van Hoof

Een hart-op-chip, een maag-op-chip, een lever-op-chip, ja zelfs hersenen-op-chip. Biologen en ingenieurs geloven dat het mogelijk moet zijn om cellen te laten groeien op chips, ongeveer zoals ze groeien in ons lichaam. En dat zou, in de toekomst weliswaar, een belangrijk instrument kunnen worden voor de ontwikkeling van geneesmiddelen én voor de dagelijkse praktijk van dokters om de juiste medicatie te selecteren voor hun patiënten.

Kent u Geoffrey Hinton? Deze Canadese wetenschapper is expert in artificiële intelligentie (AI). Als u radioloog bent, heeft u misschien al van hem gehoord vanwege zijn uitspraak in The New Yorker Magazine dat "medical schools should stop training radiologists". Hij refereerde hierbij naar het feit dat machines beter in staat zouden zijn om zaken te herkennen in beelden (eens ze dat geleerd hebben via machine learning technieken) en zo een betere diagnose kunnen stellen dan mensen.

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info