Alles over Chris Gastmans

"Nederland, dat een even oude euthanasiewet heeft als België, publiceerde dit jaar zijn derde evaluatierapport. Een contrast met België, waar er sinds 2002 nog geen enkele evaluatie is gebeurd."

"Bent u het eens met de stelling dat levensmoeheid in aanmerking moet komen voor het uitvoeren van euthanasie?" Vóór het symposium van het MCH Leuven beantwoordden iets meer dan twee derde van de meer dan 100 huisartsen die vraag met 'ja'. En na afloop?