Alles over CD&amp

In 2023 behaalden 107 huisartsen de accreditatie voor de e-learning partnergeweld, 64 voor de e-learning kindermishandeling en 78 voor de e-learning ouderenmis(be)handeling van Domus Medica. Daarnaast is het draaiboek klaar voor de interdisciplinaire vorming rond intrafamiliaal geweld op niveau van de eerstelijnszones.

Vrouwen uitnodigen voor een screeningsmammografie op een vaste plaats, datum en uur werkt beter dan om ze te vragen zelf een afspraak te maken. Dat blijkt uit een onderzoek van het Centrum voor Kankeropsporing. Donderdag 14 december presenteerde Vlaams WVG-minister Hilde Crevits (CD&V) de nieuwste resultaten van het Vlaamse bevolkingsonderzoek voor de pers.

Op 14 oktober kondigde Vlaams minister van Volksgezondheid, Welzijn en Gezin Hilde Crevits (CD&V) aan dat ze vijf miljoen extra investeert in palliatieve zorg in het kader van de aangekondigde hervormingen. Maar er is dringend "financiële regularisatie nodig wil men met overlevende equipes de hervorming realiseren", zo kaart Actie Palliatieve Zorg aan.

Vlaams minister van Volksgezondheid en Welzijn Hilde Crevits (CD&V) wil dat elke eerstelijnszone in Vlaanderen op termijn een referentiearts dementie heeft. Dat zegt de minister naar aanleiding van de "grote interesse" onder artsen voor de opleiding tot 'referentiearts dementie'.

Elk jaar hebben tussen 50.000 en 85.000 Belgen palliatieve zorg nodig. Tel daarbij de mantelzorgers en het gaat over een miljoen mensen die hiermee te maken krijgen. Toch is er een gebrek aan opleidingen in palliatieve zorg.

Vandaag zijn er ongeveer 80 procesbegeleiders actief in de Vlaamse woonzorgcentra. Dit project van procesbegeleiding voor preventie ging van start in 2017. WVG-minister Hilde Crevits en de Vlaamse overheid hebben beslist het nu te verlengen tot 2028.

Vorige week vrijdag legde de Vlaamse regering de subquota voor 2026 vast, zijnde het (maximum) aantal kandidaten dat tot de opleiding voor de bijzondere beroepstitels wordt toegelaten in 2026. Zo kunnen er bijvoorbeeld 20 artsen aan een opleiding oftalmologie beginnen.

Op maandag 22 mei 2023 zullen in het Z+ Center de eerste omwonenden van de 3M-fabriek in Zwijndrecht hun bloed laten afnemen om het te onderzoeken op de aanwezigheid van PFAS. Het is de start van een langdurig en grootschalig bloedonderzoek waar alle omwonenden in een straal van 5 km rond de 3M-fabriek aan kunnen deelnemen.

Minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden (CD&V) krijgt van de regering meer middelen om de noodcentrales te versterken. Het actieplan om de tekorten weg te werken, kan zo worden uitgevoerd.

Het Vlaams Patiëntenplatform, dat meer dan 115 patiëntenverenigingen vertegenwoordigt, krijgt dit jaar 1,3 miljoen euro van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits (CD&V). Het bedrag moet helpen de toekomstvisie van het VPP te realiseren. Dat laat de minister weten in een persbericht.

CD&V wil volgend academiejaar 1.555 in plaats van het oorspronkelijke contingent van 1.424 studenten aan geneeskunde laten beginnen. Immers, volgens de christendemocraten verzekerde federaal minister Vandenbroucke dat alle Vlaamse afgestudeerden na zes jaar basisopleiding een Riziv-nummer krijgen.

Dove mensen die optreden als tolk krijgen dezelfde rechten en verloning als andere tolken Gebarentaal. Dat heeft de Vlaamse regering recent beslist. Daardoor kunnen dove tolken ook echt tolkopdrachten opnemen, zoals bijvoorbeeld in de zorgsector.

Een renteloze lening van 35.000 euro, daarbovenop nog 10.000 euro voor infrastructuur voor een medewerker, 7.400 euro subsidie voor een praktijkondersteuner of -verpleegkundige, met een extra 800 euro voor de navorming: de Vlaamse regering giet de nieuwe 'Impulseo' in een wettekst.

De Vlaamse regering maakt 'bijna' 60 miljoen euro vrij om de vaccinatiecentra tot eind 2022 open te houden. Dat meldt de nieuwe Vlaamse volksgezondheidsminister Hilde Crevits (CD&V). We geven u ook de covidupdate.

"Er is een gebrek aan planning, aan respect en aan inspraak voor de eerste lijn. Het huisartsentekort moet worden aangepakt en betere doorverwijsmogelijkheden voor laagdrempelige psychologische hulp dringen zich op. Huisartsenpraktijken moeten verder uitgebouwd, ondersteund en structureel voldoende gefinancierd worden."

Clinical Update

In the picture

Met het nascholingsprogramma AK Academy kunnen artsen hun kennis aanscherpen voor de praktijk van alledag.

Ontdek alle dossiers

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info