Alles over CAW

De zestig eerstelijnszones hebben allemaal een voorlopige zorgraad samengesteld. Die zetten de weg in naar definitieve erkenning tegen juli 2020.

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg publiceert vandaag een rapport met aanbevelingen voor de organisatie van de geestelijke gezondheidszorg. Meer transparantie en een betere toegankelijkheid zijn kernopgaven - maar vooral een betere registratie om te zien hoe men het best inspeelt op de werkelijke behoeften in de bevolking.