Alles over Callewaert

De anesthesisten (en de chirurgen) weigeren onderworpen te worden aan de forfaitaire honoraria voor de laagvariabele zorg. Voor een chirurgische ingreep zouden die forfaitaire honoraria de erelonen dekken van de chirurg, de anesthesist, de internist of de pediater, de radioloog, de klinisch bioloog, de intensivist, de revalidatiearts, enz.

Uw menig telt!

Hoe blijft u up-to-date van de actualiteit in de gezondheidszorg? Hoe makkelijk of moeilijk vindt u het om de jaarlijkse accrediteringspunten te behalen? Wat is uw toonaangevende medische informatiebron? Heeft u een abonnement op Artsenkrant? Help ons deze prangende vrAAAgen te beantwoorden en u zo in de toekomst steeds op de door u gewenste manier en met de juiste activiteiten te kunnen blijven informeren.

Help ons deze prangende vrAAAgen te beantwoorden!