Alles over Callewaert

De anesthesisten (en de chirurgen) weigeren onderworpen te worden aan de forfaitaire honoraria voor de laagvariabele zorg. Voor een chirurgische ingreep zouden die forfaitaire honoraria de erelonen dekken van de chirurg, de anesthesist, de internist of de pediater, de radioloog, de klinisch bioloog, de intensivist, de revalidatiearts, enz.