Alles over BVAS

Geen paniek, geen sprake van een collectief ontslag in de geneeskunde! Patiënten te over in de psychiatrie en zo lijkt het nog wel even te blijven. De ASO-psychiater kijkt niet aan tegen een interim-toekomst of een job als parkeerwachter zoals onze goede vriend de ASO-gynaecoloog en nog anderen. Voor wie er dringend al eens eentje nodig heeft gehad, zijn de wachtlijsten in de psychiatrie een bekend gegeven.

Recent las ik in Artsenkrant het artikeltje 'AADM betreurt verlies van een zetel'. Zonder leedvermaak durf ik gerust te stellen dat ook SVH het verloop en de uitslag van de voorbije verkiezingen betreurt.

De BVAS van Marc Moens zegt "uiterst tevreden" te zijn met het resultaat van de syndicale artsenverkiezingen. "Gelukkig is de lage participatiegraad omgekeerd evenredig met het stijgende aantal BVAS-leden", aldus een tevreden dokter Moens.

Drie erkende artsensyndicaten verdedigen de belangen van het medisch korps en van de gezondheidszorg in het overtal aan raden en commissies die dit land telt. Ze doen dat democratisch gelegitimeerd, alle vier jaar zijn er artsenverkiezingen.

Onze patiënten en onze gezondheidszorg verdienen de beste zorgverstrekkers. Een degelijke opleiding, optimale kansen tot continue medische navorming, een motiverende werkomgeving en een goede verloning van de zorgverstrekkers vormen zonder enige twijfel cruciale hoekstenen voor een kwaliteitsvolle gezondheidszorg.

De economische lente is ingetreden! De weg naar nieuwe groei is ingezet. De zwaluwen van deze nieuwe lente waren de leden van "de groep van 10". Werkgevers en werknemers kwamen immers recent tot een akkoord! Bovenop een indexatie werd zelfs nog ruimte gevonden voor 1,1% loonsverhoging. Na jaren van "besparingsberichten" en "indexsprong" lijkt het alsof de sluizen weer zijn opengezet. Globale loonsverhoging van 4% is in het vooruitzicht gesteld!

De medicomut bereikte gisterenavond een akkoord over de verdeling van het indexbudget. De kostprijs van raadplegingen voor geaccrediteerde artsen worden -naargelang het specialisme- 2 à 2,12% hoger. Voor huisartsen en specialisten komt er 2,12% bij. Vanaf 1 januari kost een consultatie dus 25 euro in plaats van 24,48 euro.

De drie representatieve artsensyndicaten BVAS (Belgische Vereniging van Artsensyndicaten), KARTEL (ASGB, GBO, MoDeS) en AADM (Alliantie Artsenbelang - Domus Medica) verzetten zich met klem tegen het door de regering besliste begrotingsbudget voor de gezondheidszorg dat ze op de algemene raad van maandag 17 oktober 2016 heeft neergelegd.