Alles over burn-out

Dokter Z is al lang huisarts. Ze heeft het helemaal gehad met de honderden berichten van het Riziv die haar activiteit evalueren en zeggen hoe ze (beter) moet werken. Een anonieme getuigenis.

Meer dan vier op tien Europese urologen in opleiding vertonen typische symptomen van burn-out. In internationaal perspectief valt het in België nog mee: slechts een kleine 10% van 'onze' assistenten is naar eigen zeggen opgebrand. In de Verenigde Staten gaat het over 38% van de artsen in opleiding.

Eerst moesten patiënten niet alleen voor hun werk, maar ook bij hun ziekenfonds een nieuw document inleveren bij elke verlenging van werkonbekwaamheid. Vervolgens werd er in maart van dit jaar een dreiging tot sanctie aan toegevoegd.

Net op de vooravond van het verlengde paasweekend lanceerde een parlementslid het voorstel om patiënten met burn-out na een lange afwezigheid proberen te reïntegreren in de arbeidsmarkt.

Op 25 oktober werd te Brussel het project 'Artsen in Nood' boven de doopvont gehouden door de Nationale Raad van de Orde van Artsen in aanwezigheid van Mevr. Maggie De Block, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid.