Alles over BSF

Het Bijzonder Solidariteitsfonds beschrijft zichzelf als een uitkijktoren die vaak problemen met de terugbetaling van zorg signaleert - zodat daarvoor een algemene regeling getroffen kan worden. Het aantal patiënten dat bij het BSF een dossier indient, stijgt nauwelijks. Maar wel de sommen die daarmee gemoeid zijn.

DURE BEHANDELINGEN In geval van zeldzame ziekten of ziekten die een heel dure behandeling vereisen, kan het Bijzonder Solidariteitsfonds (BSF) tussenkomen voor patiënten in nood na een beslissing van het College van artsen-directeurs. Maar het College wordt geconfronteerd met een aantal problemen met betrekking tot prijsbepaling, evidence-based medicine en het vermijden van inmenging in de standaardprocedure via de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen.