Alles over British Medical Journal

Tijdens de zomermaanden lanceerde Artsenkrant een online oproep tot artsen met tattoos om zich bekend te maken (zie kader). Tot onze eigen verbazing kregen we veel reacties binnen, blijkbaar leeft het onderwerp.

Een gezonde leefstijl doet in studies het risico op de ziekte van Alzheimer afnemen. Auteurs in British Medical Journal vroegen zich af of dat geen tweesnijdend zwaard is, waardoor we uiteindelijk meer alzheimer-jaren in de bevolking opstapelen. Ze gingen het na, en vonden geruststellende cijfers.

Verstoring van de menstruele cyclus is geen erkende bijwerking van het vaccin tegen covid-19, maar de Britse overheid krijgt een groeiend aantal meldingen van huisartsen en gynaecologen die erop wijzen dat daar misschien verandering in komt.

Vanaf het begin van de coronacrisis werd de veiligheid van een aantal geneesmiddelen bij patiënten met covid-19 in vraag gesteld. Ook statines kwamen aan de beurt. En net zoals bij andere geneesmiddelen bleek het loos alarm: in het licht van de huidige gegevens zijn statines veilig. Uit een aantal studies blijkt dat ze zelfs een gunstig effect kunnen hebben.

In Groot-Brittannië blijft het debat over het afwijkende vaccinatieschema tegen covid-19 woeden, zoals blijkt uit een recent commentaar in British Medical Journal.

Gezien de hoge frequentie van anosmie bij infectie met het SARS-CoV-2, besteedt British Medical Journal een klinische les aan deze afwijking. Een greep uit het rijke aanbod aan gegevens.

Tientallen experten uit de Europese gezondheidszorgssector en academische wereld, waaronder prof. em. Jan De Maeseneer (UGent), publiceerden een open brief (in het ENG, nvdr) in de British Medical Journal. Daarin roepen ze EU-lidstaten op om solidariteit te tonen t.o.v. elkaar in de aanpak en behandeling van Covid-19. Ze schrijven deze brief in persoonlijke naam.

Een meta-analyse leert dat een gewichtstoename vooral toe te schrijven is aan de levenswijze en meer bepaald onvoldoende lichaamsbeweging en een weinig evenwichtige voeding, maar dat obesitas ook een kwestie van DNA is.

Eerder onderzoek heeft al gesignaleerd dat er een verhoogde incidentie van hartinfarct zou optreden tijdens de eindejaarsfeesten. Die studies gebruikten echter surrogaatparameters, zoals overlijdensattesten. Dat zeggen Zweedse onderzoekers in British Medical Journal.

Het premenstrueel syndroom wordt gekenmerkt door pijn en andere symptomen voor het begin van de menstruatie. Volgens een meta-analyse zou er een verband bestaan tussen alcohol drinken en een premenstrueel syndroom. De auteurs hebben echter niet kunnen achterhalen wat het primum movens is: het drinken van alcohol of het premenstrueel syndroom.

We mogen geen overhaaste conclusies trekken, vooral nu er op bepaalde plaatsen een schrijnend tekort is aan artsen. Deze studie uitgevoerd aan Harvard leert overigens dat oudere artsen een onschatbare kennis en ervaring hebben.