Alles over BMJ

Uit een recente Australische studie opgezet door dr. Sandra Iuliano blijkt dat een verhoogde consumptie van zuivelproducten het risico op botbreuken en valpartijen bij ouderen opmerkelijk vermindert.

Een unieke gebeurtenis: 233 medische tijdschriften - en niet de minste - publiceren hetzelfde editorial. Dat om de urgentie van maatregelen tegen klimaatopwarming en voor biodiversiteit te onderstrepen. Want het gaat om onze gezondheid en die van komende generaties.

Zou het niet helpen als iedereen de duidelijke vooroordelen zou afkeuren? Als iedere sensibele persoon systematisch zou reageren wanneer iemand een misplaatste opmerking over een vrouwelijke collega maakt?

De variant B.1.1.7 van Sars-CoV-2 - de zogenaamde Britse variant - is misschien tussen de 32% en de 104% dodelijker dan de variant die we gewoon waren. Dat blijkt uit een Brits onderzoek dat in de BMJ verschenen is.

Voor de tweede maal dit jaar moeten de ziekenhuizen vol aan de bak om de tsunami aan covid-19-patiënten goede zorg te verlenen. Hopelijk lukt dat nog net. Onder meer ook dankzij de lessen getrokken uit de eerste golf in het voorjaar.

'Rapid recommendations' zijn een manier om artsen snel in te lichten over de nieuwste klinische inzichten. Ze worden meteen omgezet in een handige grafische vorm om ook de patiënt in staat te stellen mee te praten over de mogelijke opties. Professor Bert Aertgeerts, hoofd van het Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde, is duidelijk trots op het nieuwe project.

Een hogere dosis opioïden voorschrijven, maar voor een kortere duur, kan een effectieve manier zijn om de pijn te stillen na een operatie en tegelijk het risico op opioïde-afhankelijkheid en -misbruik op lange termijn te verkleinen. Tot die conclusie komt een Amerikaans onderzoeksteam in de BMJ van 17 januari 2018.

Patiënten die geopereerd worden door een vrouwelijke chirurg lopen iets minder risico op postoperatief overlijden binnen de 30 dagen dan zij die door mannelijke chirurgen onder handen worden genomen. Dat blijkt uit een grootschalig bevolkingsonderzoek in Ontario, Canada.