Alles over bevallingen

Gynaecologen krijgen binnenkort een 'urgentietoeslag' voor bevallingen langs vaginale weg - bevallingen zonder keizersnede 's nachts of in het weekend. Bvas meldt dat de gynaecologen dit extra tarief kunnen rekenen vanaf 1 juni.

Een keizersnede verhoogt het gevaar op een ruptuur van de baarmoeder, een zeldzame maar zeer gevaarlijke complicatie bij een vaginale bevalling. Volgens het KCE komt het er vooral op aan een eerste keizersnede zoveel mogelijk te voorkomen.