Alles over Bethlehem

Hebt u dat ook? Dat u bij het lezen van een review halverwege de draad van het verhaal kwijtraakt? Dat u in een onderzoek de toegepaste dosering van een geneesmiddel niet in de methodologie vindt, maar wel in de bespreking? Dat een studie drie even belangrijke correlaties naar boven brengt, maar er slechts twee in de abstract vermeldt?