Alles over besparingen

In de vroege ochtend van 19 december sloten artsen en ziekenfondsen een nieuwe conventie af voor twee jaar. De kaarten lagen moeilijk. Maar het akkoord werd sneller bereikt dan verwacht.

Bvas verwerpt het Riziv-voorstel van een selectieve besparing op de index. Naast de besparing voor 2018 hangen ook Recip-e en de hervorming van de accreditering als donkere wolken over een nieuw akkoord artsen-ziekenfondsen, vindt Bvas-voorzitter Marc Moens.

De steunpunten voor Impulseo ontvingen een bericht van de Participatiemaatschappij Vlaanderen dat er dit jaar geen nieuwe premies en subsidies meer worden uitbetaald. "Het Agentschap Zorg en Gezondheid deelde de maatschappij gewoon mee dat het geld op is", meldt een boze Reinier Hueting. Het kabinet van minister Vandeurzen reageert verrast en wil de situatie bekijken.

De Minister van Volksgezondheid kondigt aan dat ze artsen wil 'responsabiliseren' voor het voorschrijven van (al te veel) ziektedagen. Wie meer dan gemiddeld ziektebriefjes schrijft, mag controle verwachten.

Patiënten moeten wel degelijk dieper in hun zakken tasten voor de gezondheidszorg, stellen de socialistische ziekenfondsen. Door het uitblijven van akkoorden rekenen zorgverstrekkers meer supplementen aan. De uitzondering zijn de huisartsen.

De Bvas signaleert dat het Riziv de sleutelletterwaarde van een aantal prestaties - vaak aanzienlijk - vermindert. Dat in afwachting dat de nieuwe regels voor die prestaties effectief in voege treden. Het syndicaat geeft daarbij mee dat u nog tot morgenavond (14/12) hebt om uw aangetekende brief voor 'deconventionering' te versturen.

In België is er plaats voor 25 netwerken die de basiseenheid worden binnen het ziekenhuislandschap. Die herstructurering gaat gepaard met meer zorgprogrammatie en een afbouw van de capaciteit. Slechts een gedeelte van de bespaarde uitgaven vloeien terug naar de sector. Dat staat te lezen in een visienota van minister De Block.

We besparen niet met de botte bijl maar met een scalpel - zo luidde een persmededeling van de minister van Volksgezondheid. Maar Bvas-voorzitter Marc Moens stelt dat de scalpel van Maggie De Block flink is uitgegleden en littekens nalaat. Bvas stelt zelfs het akkoord in vraag