Alles over beschikbaarheidshonoraria

Het grootste artsensyndicaat legt zijn verlanglijstje voor een nieuw akkoord artsen-ziekenfondsen op tafel. Bovenaan prijkt een volwaardige vergoeding voor een consultatie op afstand - onder strikte voorwaarden. Verder eist de Bvas - onder meer - een telematicapremie voor specialisten, het opwaarderen van het beschikbaarheidshonorarium voor huisartsen, een lineaire indexering van de honoraria.