Alles over beschikbaarheidshonoraria

Huisartsen met wachtdienst hebben recht op een beschikbaarheidshonorarium van 6,20 euro per uur. In 2017 boekte het Riziv daarvoor 15,5 miljoen euro aan uitgaven. Het Riziv startte dit weekend met metingen van de activiteit in wachtposten, onder meer met het oog op een hervorming van deze honoraria.