Alles over Bertogne

Gedurende 18 maanden bogen onderzoekers van de ULiège en de UCL zich over de samenwerking tussen artsen en verpleegkundigen in de eerste lijn (1). Uit het onderzoek bleken twee vaststellingen: de interprofessionele onwetendheid en de heterogeniteit van de praktijken op het terrein.

Er was de voorbije jaren een aanzienlijke stijging van het aantal aanvragen voor de verplaatsing van een apotheek. Globaal daalde het aantal apotheken in ons land.