Alles over Benioff Children's Hospital van de University

Een nieuwe gentherapie geneest acht "bubble boys"

Vorsers in de Verenigde Staten hebben met succes acht kinderen met een X-gebonden ernstige gecombineerde immunodeficiëntie (X-SCID), een zeldzame erfelijke aandoening, behandeld met gentherapie na toediening van busulfan.