Alles over Ben Weyts

De Vrije Universiteit Brussel (VUB) onderzoekt samen met het UZ Brussel en andere partners de mogelijkheid om opnieuw een opleiding Tandheelkunde in te richten op de campus in Jette. Dat zegt de universiteit naar aanleiding van een recent bezoek van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts.

In 2024 zullen 1.723 studenten de opleiding geneeskunde kunnen beginnen. Dat maken de ministers Crevits en Weyts bekend. Voor de opleidingen geneeskunde en tandarts maakt Vlaanderen 10 miljoen euro extra vrij. Federaal minister Vandenbroucke laat in een toch scherpe reactie weten dat hij het federale quotum voor 2030 in overeenstemming zal brengen met het Vlaamse startquotum.

Dit jaar startten 1.598 studenten aan de opleiding geneeskunde aan de vijf Vlaamse universiteiten. Dat zijn er meer dan 300 extra vergeleken met vorig jaar, en bijna 200 meer dan het oorspronkelijke contingent van 1.424. 'Kunnen we de kwaliteit van het geneeskundeonderwijs op deze manier wel behouden?', toont het Vlaams Geneeskundig Studentenoverleg (VGSO) zich bezorgd.

Dit jaar startten 1.598 studenten aan de opleiding geneeskunde aan de vijf Vlaamse universiteiten. Dat zijn er meer dan 300 extra vergeleken met vorig jaar, en bijna 200 meer dan het oorspronkelijke contingent van 1.424. 'Kunnen we de kwaliteit van het geneeskundeonderwijs op deze manier wel behouden?', toont het Vlaams Geneeskundig Studentenoverleg (VGSO) zich bezorgd.

Het Rode Kruis trekt aan de alarmbel. Het KB dat minister Vandenbroucke in de maak heeft om de taken van basisverpleegkundigen maakt dat de organisatie vanaf 2026 veel moeilijker mensen zal vinden om bloed af te nemen.

Vorige week vrijdag legde de Vlaamse regering de subquota voor 2026 vast, zijnde het (maximum) aantal kandidaten dat tot de opleiding voor de bijzondere beroepstitels wordt toegelaten in 2026. Zo kunnen er bijvoorbeeld 20 artsen aan een opleiding oftalmologie beginnen.

Hoeveel artsen moet Vlaanderen opleiden? De laatste weken zorgde die vraag andermaal voor verhitte discussies en communautair opbod. Op 1 mei pleitte Solidaris-topman Paul Callewaert zelfs voor een opheffing van de numerus clausus.

"De 60/40-verdeelsleutel tussen Nederlands- en Franstaligen moet bij het bepalen van de federale contingenteringsquota behouden blijven. Ook kan het niet dat de historische compensatie voor de opgebouwde overtallen aan Franstalige artsen vervangen wordt door een ander afbouwstelsel." Dat laten het VAV en het AK-VSZ weten in een gezamenlijk persbericht.

CD&V wil volgend academiejaar 1.555 in plaats van het oorspronkelijke contingent van 1.424 studenten aan geneeskunde laten beginnen. Immers, volgens de christendemocraten verzekerde federaal minister Vandenbroucke dat alle Vlaamse afgestudeerden na zes jaar basisopleiding een Riziv-nummer krijgen.

De Vlaamse ministers Ben Weyts (N-VA) en Hilde Crevits (CD&V) zijn niet te spreken over het advies voor de artsenquota 2029 van de planningscommissie. Er wordt een 55/45-verdeling tussen Franstalig België en Vlaanderen gehanteerd. In het verleden was dat 60/40 gebaseerd op het bevolkingsaantal. Federaal minister Frank Vandenbroucke (Vooruit) reikt zijn twee Vlaamse collega's de hand.

Dove mensen die optreden als tolk krijgen dezelfde rechten en verloning als andere tolken Gebarentaal. Dat heeft de Vlaamse regering recent beslist. Daardoor kunnen dove tolken ook echt tolkopdrachten opnemen, zoals bijvoorbeeld in de zorgsector.

De Vlaamse regering legde het quotum dat na het ingangsexamen geneeskundestudies mag beginnen vast op 1.424. Voor tandheelkunde gaat het over 218 studenten. Daarmee trekt de bevoegde minister, Ben Weyts (N-VA), de quota fors op. Federaal bedragen de Riziv-quota respectievelijk 1.104 artsen en 181 tandartsen.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) schrapt het speciale medische attest voor zieke leerkrachten. Binnenkort komt er nieuwe regelgeving die langdurig zieke artsen ook beter in staat moeten stellen voorzichtig opnieuw aan de slag te gaan.

Dinsdag 5 juli konden op 72 plaatsen in Vlaanderen kandidaten voor de geneeskundeopleiding deelnemen aan het toelatingsexamen. Eind volgende week zijn de resultaten bekend.

"Als we de Vlaamse minister van onderwijs Ben Weyts (N-VA) volgen en de communautaire verdeelsleutel van het Rekenhof toepassen op de federale quota dan 'wint' de Vlaamse gemeenschap twee artsen maar verliest ze negen tandartsen."

De IMC Volksgezondheid hakte zaterdag de knoop door. Op aanbevelen van de Hoge Gezondheidsraad en de Taskforce Vaccinatie krijgt iedereen die dat wil een boostervaccin tegen covid - ten laatste in maart 2022.

Vanochtend vond de startvergadering plaats van de Vlaamse Planningscommissie. Tijdens de vergadering werd de Leuvense decaan, professor Paul Herijgers als voorzitter verkozen. Dokter Marc Moens (VAS) is ondervoorzitter voor de kamer van artsen-specialisten en huisartsen.

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info