Alles over Belgische Vereniging van Ziekenhuisdirecteurs

De impact van de eerste covid-19-golf op hun al fragiele financiële gezondheid varieert zeer sterk van ziekenhuis tot ziekenhuis. De meerderheid rekent op de overheid om de putten te vullen. En het gros van de (medische) directies wil een herziening van het financieringssysteem.

Het Socialistische Ziekenfonds geeft zijn leden de raad om administratie- of facturatiekosten die ziekenhuizen of laboratoria aanrekenen, niet te betalen. Het ziekenfonds screende 2.100 betwiste facturen en recupereerde voor zijn leden 275.000 euro.

Vorige week organiseerde de Belgische Vereniging van Ziekenhuisdirecteurs een avond met standpuntbepaling over de ziekenhuisnetwerken.

De directies van ziekenhuizen laten er geen gras over groeien! De eerste netwerken zijn zo goed als rond. Maar, de overheid kan dit tempo niet volgen. Het is nog steeds wachten op een uitgewerkt wetgevend kader. En ook rond de positie van de artsen binnen deze netwerken is er nog veel onduidelijkheid.Allemaal zaken die te sprake kwamen op een event van de Belgische Vereniging van Ziekenhuisdirecteurs.