Alles over Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Al in mei kondigde de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten aan het vaccinatierecht van apothekers te zullen aanvechten voor het Grondwettelijk Hof. Die demarche staat nu ook in het Staatsblad, meer bepaald in de editie van 14 oktober. De juridische procedure kan nu echt beginnen.

Drie erkende artsensyndicaten verdedigen de belangen van het medisch korps en van de gezondheidszorg in het overtal aan raden en commissies die dit land telt. Ze doen dat democratisch gelegitimeerd, alle vier jaar zijn er artsenverkiezingen.

Tussen 1 november en 15 december hebben maar 441 artsen de conventie opgezegd, blijkt uit cijfers van het Riziv. Het totale percentage ongeconventioneerde artsen ligt wel volledig in lijn met de voorbije jaren.

De drie representatieve artsensyndicaten BVAS (Belgische Vereniging van Artsensyndicaten), KARTEL (ASGB, GBO, MoDeS) en AADM (Alliantie Artsenbelang - Domus Medica) verzetten zich met klem tegen het door de regering besliste begrotingsbudget voor de gezondheidszorg dat ze op de algemene raad van maandag 17 oktober 2016 heeft neergelegd.

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info