Alles over Belgische Mededingingsautoriteit

De oprichting van een ziekenhuisnetwerk kan een concentratie vormen in de zin van het mededingingsrecht. De overeenkomst tussen de ziekenhuizen moet dus worden voorgelegd aan de Belgische Mededingingsautoriteit. Zolang de Autoriteit geen toelating geeft, mogen de ziekenhuizen het ziekenhuisnetwerk niet opstarten.

De Orde der Apothekers heeft beslist om in beroep te gaan tegen de beslissing van de Belgische Mededingingsautoriteit. Die legde de Orde eerder een boete op van 1 miljoen euro voor de belemmering van de ontwikkeling van de groep MediCare-Market.

VONNIS In oktober 2015 maakten de disciplinaire raden van de Orde der Apothekers in de provincies waar MediCare-Market een winkel opende, telkens een zaak aanhangig tegen het bedrijf. Tegelijk stelden ze een stakingsvordering in. Als argumentatie verwezen ze naar de verwarring tussen de apotheken en de parafarmacieën van de groep.

De Belgische Mededingingsautoriteit legt de Orde der Apothekers een boete op van 1 miljoen euro voor belemmering van de ontwikkeling van de groep MediCare-Market. De orde analyseert de beslissing om de mogelijke reacties te onderzoeken.