Alles over België

De Koninklijke Artsenvereniging van Antwerpen (KARVA) mag dit jaar een taart met 400 kaarsjes uitblazen. De vereniging komt namelijk voort uit het 'Collegium Medicum Antverpiense' dat op 28 april 1620 werd opgericht. Dr. Jean-Pierre Tricot, voormalig voorzitter van KARVA, kent als geen ander de geschiedenis van de Antwerpse medische wereld en licht voor ons een en ander toe.

In de vaccinatieprogramma's, die onder de verantwoordelijkheid vallen van de gemeenschappen, wordt momenteel aan kinderen nog steeds een geconjugeerd vaccin tegen meningokokken C gratis aangeboden. In juli 2019 adviseerde de Hoge Gezondheidsraad echter om dit vaccin te vervangen door een geconjugeerd vaccin tegen meningokokken ACWY, en dit vaccin ook toe te dienen aan adolescenten. Wij gingen na hoe de epidemiologie van meningokokken gevolgd wordt in België en hoe vaccinatiestrategie hieromtrent tot stand komt.

De gezondheidscrisis heeft ons land zwaar getroffen met een grote impact op onze economie. Daarom hebben zowel de federale regering als de regionale instanties een reeks steunmaatregelen getroffen ten behoeve van de bedrijven die omwille van corona hun deuren geheel of gedeeltelijk hebben moeten sluiten. Maar ook naar de overige bedrijven toe is er hulp voorzien, om hen het leven tijdens de crisis te vergemakkelijken en de economie weer op gang te trekken. De medische beroepen vallen voornamelijk in die tweede categorie en daarom zullen we hier enkele maatregelen bespreken die voor hen interessant zijn.

"De roep om de zorg nu te veranderen? Ik ben te oud geworden om simplistische oplossingen te suggereren. De negen ministers zijn niet hét probleem, je kan niet stellen dat alle politici onbekwaam zijn en de volksgezondheid is te complex om zomaar te veranderen", zo zegt professor em. van de KU Leuven Jean-Jacques Cassiman.

De grenzen gesloten houden om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is geen strategie op lange termijn. Dat zei de Wereldgezondheidsorganisatie maandag tijdens een persconferentie in Genève, Zwitserland.

"Een abortusdebat gaat niet over de preservatie van het leven of over het beschermen van de kwetsbaren. Het gaat over het controleren van vrouwen", schrijft Elise Wuyts. In haar column roept ze om op na te denken over de "menselijkheid achter de discussie".

Het Fonds Alphonse en Jean Forton en de Belgische Mucovereniging schenken bijna 1,4 miljoen euro aan zes universitaire groepen. Daarmee kunnen ze het ontstaan van muco en de ernstige problemen waarmee patiënten en een behandeling te kampen hebben verder onderzoeken.

Wie afreist naar één van de 26 landen van de Schengenzone en een geneesmiddel met verdovende middelen of psychotrope stoffen neemt, is wettelijk verplicht hiervoor een officieel FAGG-document op zak te hebben. Een 'wist-je-dat-je' waarvan maar weinig artsen of apothekers op de hoogte zijn.

In de toekomst gebeurt de diagnose van obstructief slaapapneusyndroom (OSAS) best zo veel mogelijk thuis, in plaats van in een slaaplaboratorium. Dat zegt het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg in een nieuw rapport.

Covid-19 heeft een fikse impact gehad op Rode Kruis-Vlaanderen. Reguliere activiteiten gingen in lockdown. Tal van bijkomende activiteiten moesten ontplooid worden. In een exclusief gesprek met Artsenkrant vertelt afgevaardigd bestuurder Philippe Vandekerckhove hoe zijn organisatie zich de voorbije drie maanden heeft geweerd. "Ik ben fier op mijn medewerkers en op onze duizenden vrijwilligers."

Onychomycose, of wel een schimmelinfectie van een of meerdere nagels, kan leiden tot pijn, hinder of cosmetische problemen. Een systemische behandeling hiervoor is vaak zeer langdurig. Zijn lokale behandelingen met medicatie of met apparaten voor schimmelinfecties van teennagels effectief en veilig?

Het was maar een kort koninklijk besluit dat op 15 juni in het Staatsblad werd bekend gemaakt. Dat besluit van 29 mei 2020 wijzigde nog maar eens de wet op de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen (WUG), nog steeds bekend en berucht als het 'K.B.nr.78'.

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info