Alles over Belgian Working Group on Cardiovascular Prevention and Rehabilitation

WERKHERVATTING Ieder jaar gaan 1,7 miljoen werkdagen in België 'verloren' door incidenten gerelateerd aan coronair lijden. Niet alleen voor de maatschappij maar ook voor het welzijn van de patiënt is het belangrijk dat de werkhervatting zo snel mogelijk en in optimale omstandigheden plaatsvindt. Revalidatie is een prioritaire maatregel, zoals op het BSC-congres duidelijk werd gesteld.