Alles over Babies

Onderzoek in Fertility and Sterility toont aan dat geassisteerde voortplanting door eicelpunctie mogelijk is bij transmannen, ook als de patiënt al een behandeling met testosteron gekregen heeft. Meer zelfs, de oogst was weelderiger na behandeling met testosteron.

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info