Alles over AZ

"De materniteit van het AZ van Oudenaarde sluiten, brengt de basiszorg in het gedrang. Terwijl de wet op de ziekenhuisnetwerken van 28 februari 2019 expliciet stipuleert dat algemene zorgopdrachten in elk ziekenhuis van het netwerk kunnen aangeboden worden."

Het document over gezondheidszorg 2030 zet de toon over de toekomst van de Universitaire Ziekenhuizen. En die toon is niet steeds positief en getuigt van weinig realiteitszin, schrijft Piet Hoebeke. "Eén opvallende maatregel daaruit lijkt mij alvast niet heel logisch, laat staan een goed idee voor de gezondheidszorg: het sluiten van de universitaire spoedgevallendiensten."