Alles over Avastin

Bij de terugbetaling van een behandeling met bevacizumab voor ovariumkanker moet rekening gehouden worden met het effect op de overleving. Dat beveelt het KCE in zijn meest recente rapport aan.