Alles over Augsburg

Van Andreas Vesalius (1514-1564) zijn er nu in totaal 15 consilia - schriftelijke consults - bekend, waarvan het oudste en wellicht historisch belangrijkste vorig jaar onder ogen kwam van prof. em. dr. Omer Steeno. Deze recente ontdekking geeft ons een beter inzicht in de kennis, de manier van denken en de handelwijze van de nog jonge arts en professor. Vesalius was amper 23, doceerde op dat moment in Padua en had reeds een internationale faam.