Alles over ASGB

De voorwaarden waaronder u - in de nieuwe regeling - 800 euro kunt aanvragen voor opleidingen gevolgd door het ondersteunend personeel van uw huisartsenpraktijk, zijn toch wel iets minder gul dan oorspronkelijk meegegeven. Dat meldt het ASGB op zijn website.

ASGB/Kartel wil van het recht om ereloonsupplementen aan te rekenen niet het grote strijdpunt maken. Er is bovendien nog plaats voor onderhandeling over hoe de nieuwe beperkingen eruit zullen zien, denkt het.

Omdat de huisartsenwachtposten het moeilijk hebben om functionele samenwerkingsverbanden op te richten zoals ze moeten doen met het oog op de kwaliteitswet, formuleerde Wachtposten Vlaanderen onlangs het voorstel om provinciale samenwerkingsverbanden te organiseren. Maar ook ASGB reageert sceptisch.

Maandag keurde het Verzekeringscomité de begroting van het Riziv goed. Op de artsenbanken stemden het ASGB en Bvas tegen. Maar er was een meerderheid pro, zowel bij de zorgverleners als de ziekenfondsen.

Er komt een budget om kinderartsen te betrekken bij de behandeling van kinderen en jongeren met eetstoornissen in de psychiatrische afdeling. Maar een voorstel om die kinderarts ook te vergoeden voor deelname aan het multidisciplinair overleg is niet behouden.

Met een voorstel om de somatische zorg voor patiënten die zijn opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis aan het transversale project voor psychiatrie te koppelen, viste ASGB/Kartel achter het net. Maar volgens professor Frieda Matthys is er wel bereidheid om dat thema in 2023 op te nemen.

Apothekers kunnen ook dit najaar het griepvaccin afleveren zonder voorschrift van de huisarts. Minister Vandenbroucke verlengde die mogelijkheid voor onbepaalde tijd. Zonder voorafgaand overleg met de artsen, zo onderstreept ASGB/Kartel.

Een - voorlopig nog ontwerp - besluit hevelt de Impulseo-regeling definitief over van het federale naar het Vlaamse niveau. Nieuw en belangrijk is dat nu niet enkel voorzien wordt in een tussenkomst voor de loonkosten van een administratieve kracht maar ook van een verpleegkundige.

Een -voorlopig nog ontwerp- besluit hevelt de Impulseo-regeling definitief over van het federale naar het Vlaamse niveau. Nieuw en belangrijk is dat nu niet enkel voorzien wordt in een tussenkomst voor de loonkosten van een administratieve kracht maar ook van een verpleegkundige.

Het Riziv publiceerde de regeling voor covidvaccinatie door individuele zorgverleners al op zijn website - zonder dat het eerst het resultaat van de schriftelijke stemronde daarover door het Verzekeringscomité bekendmaakte. "Overleggen is niet gelijk aan eenzijdig erdoor duwen", stelt Kartel/ASGB.

Na de artsensyndicaten ASGB en Bvas verwerpen ook de vertegenwoordigers van de (thuis)verpleegkundigen in het Verzekeringscomité van het Riziv het ontwerp-Koninklijk Besluit dat apothekers het recht geeft op een vergoeding van 18,72 euro voor het toedienen van een covid 19-vaccin.

Vorige week en nog tot 25 juli organiseerde het Verzekeringscomité van het Riziv een schriftelijke ledenbevraging over een ontwerp van Koninklijk Besluit. Dat KB zou apothekers die een covid 19-vaccin bereiden en toedienen recht geven op een vergoeding van 18,72 euro. De afgevaardigden van Bvas en ASGB/Kartel stemden tegen, zij het om verschillende redenen.

De artsensyndicaten reageren verdeeld op de 'new deal' voor huisartsen van minister Vandenbroucke. ASGB en AADM reageren erg positief. De Bvas verwoordt al meteen enkele fundamentele 'maren'.