Alles over artsensyndicaten

Artsenkrant sprak met een jonge lichting van syndicalisten. Als tweede mochten we een bezoekje brengen aan ASGB/Kartel. Drie enthousiaste leden, Thomas Gevaert (anatomische pathologie), Tim Hilgert (huisarts) en Lieselot Brepoels (nucleaire geneeskunde), beantwoordden onze vragen.

Artsenkrant sprak met een jonge lichting van syndicalisten. Als eerste komt AADM aan de beurt, rijk vertegenwoordigd door Greet Van Kersschaever, Peter Missotten, Roel Van Giel en Maaike Van Overloop. We leggen hen vier vragen voor.

Artsenkrant sprak met een jonge lichting van syndicalisten. Als derde en laatste waren we te gast bij Bvas. Bart Dehaes (nucleaire geneeskunde) en Wim Maurissen (klinische biologie) stonden ons te woord. Onze derde gesprekspartner, een huisarts, kon door overmacht niet deelnemen.

In totaal brachten de eerste vijf dagen van de medische verkiezingen 5.003 artsen hun stem uit. Dat wil zeggen dat nog maar 10% van de artsen al een stem uitbracht.

Meer dan de helft van de huisartsen rapporteert minstens 60 uur per week te werken. Maar meer dan negen op de tien artsen willen eigenlijk niet zoveel werken. Bij de specialisten zie je een gelijkaardig beeld. Artsen willen een betere balans tussen werk en privéleven, concludeert de Bvas uit een online-enquête.

De ministerraad keurde donderdag 22/2 de nieuwe regels goed voor de medische verkiezingen. De meest ingrijpende wijziging is voor 2022. In 2018 kunnen artsen 20 dagen langer hun stem uitbrengen dankzij de elektronische procedure.

De Bvas krijgt zowat de helft van de beschikbare subsidies van het Riziv. De andere helft verdelen Kartel en Domus onder elkaar. Het Koninklijk Besluit dat de bedragen vastlegt, is net verschenen.

Zijn jonge artsen nog bereid te investeren in het artsensyndicalisme? Zien ze nog heil in het overlegmodel waarop onze huidige gezondheidszorg gebaseerd is? We gingen op zoek naar enkele startende artsen - van wie één nog in opleiding was. Het ziet ernaar uit dat de aflossing van de wacht zich klaarstoomt.