Alles over Artsenkrant/Le Journal du Médecin

De instroom patiënten op de diensten spoedgevallen neemt hallucinante vormen aan en kost handenvol geld. Om oneigenlijk gebruik tegen te gaan, wil de helft van het medisch korps patiënten beter sensibiliseren. Evenveel artsen zijn gewonnen voor een onmiddellijke inning van het honorarium voor een spoedraadpleging.