Alles over Artsenkrant

Oogartsen pikken het niet

De Belgische Beroepsvereniging van Oogheelkundigen (BBO) en het Oogartsensyndicaat (SOOS) gaan bij de Raad van State in beroep tegen het KB van 27 februari 2019 betreffende het beroep van orthoptist-optometrist.

Philippe Devos nieuwe Bvas-voorzitter

De Belgische Vereniging van Artsensyndicaten heeft een nieuwe voorzitter. Dokter Philippe Devos komt, zoals verwacht, aan het hoofd te staan van de Bvas als opvolger van Marc Moens die zopas zijn vierde mandaat beëindigde. Artsenkrant had een interview met de kersverse én de aftredende voorzitter.

'Heel verschillende patiënten, maar toch ook niet'

Ze hebben een erg verschillende patiëntenpopulatie. De ene ontfermt zich over kinderen, de andere over ouderen. Wat voor gesprek levert het op als je een pediater en geriater samen brengt? Artsenkrant voegde daad bij woord.

Deadlines

Eens om de zoveel weken krijg ik vanwege de redactie van Artsenkrant een vriendelijk, doch duidelijk aansporend mailtje dat mijn column verwacht wordt tegen een welbepaalde datum. De daaropvolgende avonden hou ik me vervolgens bezig met een aantal ooit neergepende schrijfsels tot een coherent geheel te maken, of vanaf blanco er dan nog aan te beginnen. Tegen de deadline aan dus. Ik heb het nooit gehad voor deadlines.

Democratie

Het paasreces ligt achter ons en dus is de laatste rechte lijn in aanloop naar de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen ingezet. De komende weken laten we Open VLD, N-VA, CD&V, Groen en Sp.a aan het woord. Voor deze partijen beantwoordt telkens een arts die opkomt dezelfde drie vragen over onze gezondheidszorg.

Bvas steunt vraag om oproep te respecteren

Bvas ondersteunt de oproep van VGSO en Vaso. De Vlaamse verenigingen van respectievelijk de geneeskundestudenten en de artsen-specialisten klagen vandaag in de Artsenkrant de beslissing van de regering aan om alle afstuderende artsen zomaar een Riziv-nummer te geven.

VBS pakt uit met eisenpakket

De kwaliteit bewaken van de laag-variabele zorg en de huidige middelen voor ziekenhuizen vijf tot zeven jaar blijven verzekeren, extramurale praktijken voor specialisten aanmoedigen, artsen evenveel in algemene ziekenhuizen als in universitaire ziekenhuizen opleiden, dat zijn enkele van de eisen in een VBS-memorandum.

'Duurzame' arts gezocht

Voor een artikel is Artsenkrant op zoek naar een arts die op een (zeer) duurzame manier leeft.

Huisartsen aan het woord

Op 25 april organiseert de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen een tweetalig debat over de rol van de huisartsen in de gezondheidszorg.

Wrang

De huidige generatie artsenspecialisten in opleiding is goed georganiseerd, communicatief sterk en zeer duidelijk in haar eisenpakket naar de overheid. Vaso formuleert veelal terechte eisen op een heldere manier. Niet in het minst willen ze het huidige, aan alle kanten rammelende, sui generis statuut bijsturen. Dat biedt nu geen sociale bescherming die naam waardig. Het dateert uit de tijd dat de dieren nog spraken

Wat is Artsenkrant-club?

Als lid van de club geniet u nu al van heel wat voordelen: elke week Artsenkrant in uw brievenbus, al onze edities online lezen op de website, zoekertjes plaatsen,... Voortaan kan u eveneens een keuze maken uit exclusieve aanbiedingen (originele rondleidingen, tentoonstellingen,...) en krijgt u kortingen op onze Travel&Learn-cruises en op een reeks luxeproducten (wijn, boeken,...).

Dat we het niet verbazend vinden is net verbazend

Exact twee jaar geleden publiceerden de redactie van Artsenkrant en zusterkrant Le journal du Médecin de resultaten van onze enquête naar de werkomstandigheden van Belgische artsen. Het waren de cijfers over seksueel ongewenst gedrag op de werkvloer die destijds misschien het meeste ophef hebben veroorzaakt, maar onze redactie was minstens even geïntrigeerd door wat onze lezers vertelden over hun carrièremogelijkheden.

Waar zijn die vrouwen aan de top?

Van de 53 Vlaamse algemene en universitaire ziekenhuizen, worden er negen door een vrouw geleid (17%). Dat is minder dan een op vijf. Met 15 procent zijn de vrouwelijke medisch directeurs/hoofdartsen in Vlaanderen eveneens sterk in de minderheid. Van de bestuursleden in Vlaamse ziekenhuizen is een derde vrouwelijk. De geneeskunde vervrouwelijkt, maar (nog) niet aan de top.

Minder dan een vijfde ziekenhuisdirecteurs is een vrouw

Het percentage vrouwen dat het dagelijkse bestuur van een ziekenhuis leidt in Vlaanderen is 17 procent. Minder dan een op vijf Vlaamse ziekenhuisdirecteurs is dus een vrouw. Dat blijkt uit een onderzoek van Artsenkrant en zusterkrant Le journal du Médecin.

Artsenkrant-bijlagen

Voor de bijlagen, die als een aparte editie met Artsenkrant worden mee verstuurd, verdiept de redactie van Artsenkrant zich telkens een nummer lang in een ziekenhuis of zorgorganisatie.

Compendium Geneeskunde goes English

Compendium Medicine. Zo zal de Engelse variant heten van het ondertussen welbekende Compendium Geneeskunde. Initiatiefneemsters Veerle Smit en Romée Snijders werken volop aan de Engelse vertaling van hun boekenreeks waarin alle medische basiskennis geneeskunde wordt samengevat in zo'n 1.200 pagina's.