Alles over Antikankerfonds

Vandaag verschijnt in Artsenkrant een artikel over een nieuw initiatief van het Antikankerfonds. Men wil kankerpatiënten face-to-face-gesprekken aanbieden om informatie die op het consult gegeven werd maar nog niet helemaal duidelijk is, opnieuw te bespreken. Of om onderwerpen die niet op het consult aan bod komen, aan te snijden. Hoe ervaren oncologen dit project? We vroegen het BSMO-voorzitter Jacques De Grève.

Onze bedoeling is niet de rol over te nemen van de oncoloog of andere zorgverleners die de patiënt omringen", zegt men bij het Antikankerfonds. "Maar patiënten zitten soms met vragen in de slipstream van het oncologisch consult. Of willen aspecten aansnijden die niet binnen het kader van het consult sensu stricto vallen."