Alles over Anne Kongs

Twee jaar geleden, in 2016, stierven er in Vlaanderen 60.356 mensen. Ondanks de vergrijzing van de bevolking zijn er dat minder dan in 2015. Na een periode van stabilisatie stijgt de levensverwachting weer. Kankers en hart- en vaatziekten blijven de belangrijkste killers.