Alles over Andreas Vesalius

Van Andreas Vesalius (1514-1564) zijn er nu in totaal 15 consilia - schriftelijke consults - bekend, waarvan het oudste en wellicht historisch belangrijkste vorig jaar onder ogen kwam van prof. em. dr. Omer Steeno. Deze recente ontdekking geeft ons een beter inzicht in de kennis, de manier van denken en de handelwijze van de nog jonge arts en professor. Vesalius was amper 23, doceerde op dat moment in Padua en had reeds een internationale faam.

Toen Rijksarchivaris Camille Tihon in 1957 in de Archieven van het Rekenhof in Brussel twee brieven vond en publiceerde van Andreas Vesalius aan zijn schoonvader Jerôme van Hamme, maakte dat veel ophef in academische middens. De vondst van Vesalius-onderzoeker prof. em. dr. Omer Steeno in augustus 2019 van zes brieven van Vesalius, geschreven aan het ziekbed van prins Don Carlos, zoon van koning Filips II, is zo mogelijk nog indrukwekkender.