Alles over Andreas Vesalius

Eindelijk kunnen we weer genieten van een culinaire uitstap! Dat we voorlopig genoegen moeten nemen met een plaats op het terras, hoeft niet noodzakelijk een nadeel te zijn. Een restaurant dat alvast in aanmerking komt voor de prijs van het mooiste terras van Vlaanderen, is het Spaans Dak, aan de oever van de Zoete Waters in Oud-Heverlee. U krijgt er gratis een brok geschiedenis bij: ooit was het pand eigendom van Vesalius' overgrootvader, Jan van Wesele.

Herinnert u zich nog het prachtige internationale symposium, in 2014 georganiseerd op het Griekse eiland Zakynthos ter ere Andreas Vesalius die aldaar overleed 450 jaar tevoren? Na afloop werd toen de eed gezworen om de drie jaar een triënnale te organiseren waarop nieuwe inzichten inzake de kennis over Vesalius en de betekenis van de Brusselse anatoom in de medische wereld vandaag zouden worden uit de doeken gedaan. Op vrijdag 13 november is het weer zover, zij het in virtuele vorm. De lezingen worden ook gebundeld in boekvorm.

Van Andreas Vesalius (1514-1564) zijn er nu in totaal 15 consilia - schriftelijke consults - bekend, waarvan het oudste en wellicht historisch belangrijkste vorig jaar onder ogen kwam van prof. em. dr. Omer Steeno. Deze recente ontdekking geeft ons een beter inzicht in de kennis, de manier van denken en de handelwijze van de nog jonge arts en professor. Vesalius was amper 23, doceerde op dat moment in Padua en had reeds een internationale faam.

Toen Rijksarchivaris Camille Tihon in 1957 in de Archieven van het Rekenhof in Brussel twee brieven vond en publiceerde van Andreas Vesalius aan zijn schoonvader Jerôme van Hamme, maakte dat veel ophef in academische middens. De vondst van Vesalius-onderzoeker prof. em. dr. Omer Steeno in augustus 2019 van zes brieven van Vesalius, geschreven aan het ziekbed van prins Don Carlos, zoon van koning Filips II, is zo mogelijk nog indrukwekkender.

Uw menig telt!

Hoe blijft u up-to-date van de actualiteit in de gezondheidszorg? Hoe makkelijk of moeilijk vindt u het om de jaarlijkse accrediteringspunten te behalen? Wat is uw toonaangevende medische informatiebron? Heeft u een abonnement op Artsenkrant? Help ons deze prangende vrAAAgen te beantwoorden en u zo in de toekomst steeds op de door u gewenste manier en met de juiste activiteiten te kunnen blijven informeren.

Help ons deze prangende vrAAAgen te beantwoorden!