Alles over Algemene Verordening Gegevensbescherming

De coronapas of het Covid Safe Ticket (CST) trad op 1 november in werking, maar het wordt nu al aangevochten voor de rechtbank. Al in oktober spande Charta21, de vereniging voor privacy en grondrechten, een kortgeding aan voor de rechtbank van eerste aanleg in Brussel. Ze vraagt de schorsing van de app CovidScan, waarmee het CST kan worden gecontroleerd. Opnieuw staat het eHealth-platform centraal in deze discussie.

Sommige ziekenfondsen bieden hun leden de mogelijkheid om met een videoconsult een arts te raadplegen. De Orde zet daarover een aantal puntjes op de i.

De Nationale Raad van de Orde brengt een advies uit over de 'persoonlijke notities' van de arts in het dossier van de patiënt. De Orde preciseert vooral wat niet als persoonlijke notities gezien kan worden. Ze zet vraagtekens bij het concept van notities die leden van het zorgteam niet kunnen inkijken.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) maakt het omgaan met gezondheidsgegevens voor wetenschappelijk onderzoek niet eenvoudig maar ook niet onmogelijk. De AVG voorziet twee regimes om gezondheidsgegevens voor wetenschappelijk onderzoek te verwerken.

Met "Wie bent u dokter?" houden Journal du Médecin/Artsenkrant voor de vijfde keer sinds 1985, de vinger aan de pols van het medische korps. Welgeteld 2.259 Belgische huisartsen en arts-specialisten (1) vulden deze grootschalige enquête in.

Vandaag 25 mei is de dag dat de AVG - ook wel GDPR genoemd - van kracht wordt: de nieuwe privacyregels van de EU. Ook voor artsen brengt die nogal wat huiswerk mee. Een risicoanalyse, een verwerkings-register, een privacystatement,... Bent u er al klaar mee?

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info