Alles over Akkoord Artsen-Ziekenfondsen

De wet die de termijn tussen medische verkiezingen regelt, ligt voor in de Kamer. De volgende medische verkiezingen zullen plaatsvinden in 2023 en niet dit jaar.

Het grootste artsensyndicaat legt zijn verlanglijstje voor een nieuw akkoord artsen-ziekenfondsen op tafel. Bovenaan prijkt een volwaardige vergoeding voor een consultatie op afstand - onder strikte voorwaarden. Verder eist de Bvas - onder meer - een telematicapremie voor specialisten, het opwaarderen van het beschikbaarheidshonorarium voor huisartsen, een lineaire indexering van de honoraria.

Het akkoord artsen-ziekenfondsen verscheen op 13 februari in het Staatsblad. De publicatie gebeurde na goedkeuring door de ministerraad.

Voor de eerste keer is het akkoord artsen-ziekenfondsen voorgelegd aan de ministerraad. De regering verleent haar goedkeuring eraan - en aan drie andere overeenkomsten met zorgverleners. Belangrijk: ze neemt daarmee kennis van het financiële plaatje van de gezondheidszorg voor de jaren 2018 én 2019.

Het akkoord artsen-ziekenfond voor 2018-2019 bevat belangrijke elementen maar legt alleen de grote lijnen vast. We hebben twee jaar hard werken voor de boeg, weet DM-voorzitter Roel Van Giel. Belangrijk is dat de huisartsen de volledige index krijgen voor het gewone consult: DM stond aan de winnende kant.

In de vroege ochtend van 19 december sloten artsen en ziekenfondsen een nieuwe conventie af voor twee jaar. De kaarten lagen moeilijk. Maar het akkoord werd sneller bereikt dan verwacht.

Bvas is tevreden over het bereikte akkoord. Zelfs al wordt de indexering selectief toegepast, het syndicaat vindt dat er een redelijk compromis is gevonden. In een persmededeling onderstreept dit syndicaat dat de prestatiebetaling artsen blijft belonen voor kwaliteitsvol werk en forfaitaire honoraria alleen maar een aanvulling blijven.

In de nacht van maandag op dinsdag bereikte de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen een akkoord voor 2018 en 2019. De raadplegingen van huisartsen en specialisten krijgen een volledige index - voor andere prestaties is er een selectieve toepassing van de index. Het GMD, de wachtposten, accreditatie, digitalisering voor huisartsen en specialisten, het voorschrijven van onderzoek,... Er ligt veel werk op de plank.

Het nieuwe akkoord artsen-ziekenfondsen moet voor Kerstmis rond zijn - maar de onderhandelingen zijn amper begonnen.

Zestien procent van de Belgische artsen verwerpt het 'miniakkoord' tussen artsen en ziekenfondsen. Dat is evenveel als er het oorspronkelijke akkoord voor 2016-2017 verwierpen. Tien procent van de Vlaamse geaccrediteerde huisartsen en 30% van de Vlaamse geaccrediteerde specialisten verwerpen het akkoord.

Het aantal keren dat een ereloonsupplement wordt aangerekend, en de hoogte daarvan, varieert sterk van ziekenhuis tot ziekenhuis, maar ook tussen de specialismen. Op de medicomut van maandagavond werd een analyse gepresenteerd van de supplementen bij ziekenhuisverblijven - inclusief de dagopname.

Het mini-akkoord verscheen in het Staatsblad van 12 april jl. Dat wil zeggen dat u normaal gezien tot vandaag het akkoord kon opzeggen. Maar de deadline is verschoven naar 31 mei.

KNO-artsen, chirurgen en artsen gespecialiseerd in de fysiotherapie/revalidatie krijgen volgens het akkoord artsen-ziekenfondsen een hoger honorarium voor raadplegingen. De voorbije ministerraad keurde een voorbereidende maatregel goed.

Het mini-akkoord artsen-ziekenfondsen staat deze week in het Belgisch Staatsblad. Voor wie zich aan de Riziv-tarieven houdt geen wereldschokkend nieuws. Maar voor wie niet wenst toe te treden begon woensdag de klok te lopen.

De Nationale Commissie sloot gisteren een overgangsakkoord. Dat zorgt voor tariefzekerheid voor de patiënten en stelt het sociaal statuut veilig voor toetredende artsen. Wie niet wil toetreden tot het akkoord, zal dat opnieuw moeten melden.

De regering verklaart zich bereid op korte termijn een aantal maatregelen uit te werken die het vertrouwen in het overlegmodel moeten herstellen. In afwachting roepen de artsensyndicaten hun leden op zich aan de overeengekomen tarieven te houden.

Tijdens een bijeenkomst van de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen woensdagavond (25/1) werd overeengekomen dat de ontbinding van rechtswege van het lopende akkoord met een maand wordt verschoven. De NCAZ wil eerst het overleg met de regering een kans geven.

Eind deze week zal, zo wordt verwacht, het akkoord artsen-ziekenfondsen ophouden te bestaan. Tijdens de onderhandelingen met de ziekenfondsen en de minister van volksgezondheid wil Bvas-voorzitter Marc Moens weer het voorstel van een tweede pijler voor de ziekteverzekering voorstellen.

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info