Alles over administratieve lasten

Meer dan de helft van de huisartsen rapporteert minstens 60 uur per week te werken. Maar meer dan negen op de tien artsen willen eigenlijk niet zoveel werken. Bij de specialisten zie je een gelijkaardig beeld. Artsen willen een betere balans tussen werk en privéleven, concludeert de Bvas uit een online-enquête.