Alles over ACV

Blijkbaar vertoont het aantal langdurig zieken na één jaar van daling opnieuw een piek en steeg van 370.000 in 2017 tot bijna 400.000 in 2018. Deze vaststellingen doen ernstige vragen rijzen over de aanpak, over het hoe en het waarom, en over wat eraan kan worden gedaan om het tij te doen keren. Deze stijging van de langdurig zieken gaat reeds 15 jaar aan een stuk door, behalve in 2017. Wat is er toch aan de hand in onze maatschappij?

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info