Alles over ACS

Zelfs vandaag blijft de grootste uitdaging bij het acuut coronair syndroom (ACS) de diagnose. Doorgaans onderscheidt men twee vormen: STEMI en non-STEMI. Deze laatste impliceert niet per se de aanwezigheid van een infarct, want het kan 'slechts' wijzen op onstabiele angina pectoris. De term non-STE-ACS (NSTE-ACS in het Engels) verdient daarom de voorkeur.

CARDIOLOGIE Ongeveer 5-7% van de patiënten die een coronaire stenting ondergaan, hebben ook voorkamerfibrillatie. Over de keuze voor de meest optimale antitrombotische therapie voor deze patiënten wordt al jaren onderzoek gedaan.

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info