Alles over ACE2

Een internationale groep vorsers heeft onderzocht welke olfactieve cellen het gevoeligst zijn voor infectie door het nieuwe coronavirus. Het betreft de steuncellen, de stamcellen en de perivasculaire cellen in de neus en de hersenen en eigenaardig genoeg niet de sensorische neuronen die verantwoordelijk zijn voor de reukzin.

Sinds het begin van de epidemie met het coronavirus vragen onderzoekers zich af waarom kinderen maar zelden symptomatische covid-19 krijgen. Kinderinfectioloog Susanna Felsenstein en kinderreumatoloog Christian Hedrich brengen in The Lancet enkele mogelijke verklaringen naar voren.

HYPERTENSIEDe laatste weken was er heel wat te doen over een mogelijke verergering van covid-19-infecties bij patiënten die ACE-remmers of sartanen nemen. Inmiddels luidt het advies van experten dat er geen reden is om deze medicatie stop te zetten. Prof. dr. Tine De Backer, cardioloog in het UZ Gent, doet uit de doeken wat er nu precies aan de hand was.