Alles over Aalst

Op vrijdag 6 oktober 2023 organiseren de diensten Spoedgevallen en Intensieve Zorgen van de Aalsterse ziekenhuizen, A.S.Z. en OLV voor de tweede keer een Congres Kritieke Diensten. Aan de hand van een volledige traumacasus worden alle facetten van spoedeisende geneeskunde belicht.

"Over- en onderbehandeling voorkomen in de door de vergrijzing nog aangroeiende groep van oudere kankerpatiënten, dat is de inzet van het zorgpad oncogeriatrie", vertelt Isabelle Depoot, diensthoofd geriatrie van het OLV-ziekenhuis in Aalst.

Ketose en ketoacidose kunnen bij patiënten met diabetes type 1 optreden naar aanleiding van een infectieziekte. Ook bij gebruik van een insulinepomp is het uitkijken voor deze complicaties.

Op 17 januari organiseert de Geneeskundige Kring van Aalst haar 12de Millenniumconferentie. Het thema van deze editie, fake news of nepnieuws, is ook voor artsen brandend actueel.

Toen VUB-professor immunologie Karine Breckpot bij een gynaecologische routinecontrole in 2016 te horen kreeg dat 'er iets niet klopte' is ze gewoon gaan werken. "Pas toen mijn collega's zeiden: 'Dit is misschien wel ernstig' is mijn frank beginnen te vallen." Het begin van vijf bewogen jaren waarin ze de strijd met de baarmoederhalskanker is aangegaan.

"Als je inkt op je lichaam toelaat, dan heb je een verhaal te vertellen, zei iemand me ooit. Ikzelf heb intussen vijf tattoos en die vertellen allemaal stukjes van mijn verhaal," stelt urgentiearts Kris Permentier (53). "Ik denk trouwens dat het hebben van tattoos helemaal niet zo marginaal is als men wel eens denkt."

Patiëntenorganisaties 'Wij Ook' en 'Think Blue' sloegen de handen in elkaar met verschillende teams van (medisch en verpleegkundig) specialisten: samen ontwikkelden ze de gids 'Leven met prostaatkanker'(1). De gids beslaat alle fasen en facetten die de ziekte met zich kan meebrengen, reikt handvatten aan en vormt een betrouwbare informatiebron voor de patiënt en zijn naasten.

Het ASZ-hartcentrum(1) bestaat 25 jaar en dat mag gevierd worden met een symposium. "A glimpse into the future" vindt plaats op 19 november 2022(2) en richt zich tot huisartsen en arts-specialisten. Internationaal gerenommeerde sprekers zullen het hebben over de laatste evoluties in de cardiologie en over de niches die dit erkend hartcentrum doorheen de jaren wist uit te bouwen.

Vanaf 1 januari 2025 vormen het OLV Ziekenhuis en het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis van Aalst (eindelijk) één entiteit. Vorige zaterdag tekenden beide instellingen en de vzw Medische Staf Stedelijk Ziekenhuis hierover een integratieprotocol.

Het KCE nam 12 projecten onder de loep die eind 2020 een conventie met het Riziv ondertekenden voor telemonitoring van covidpatiënten thuis. Die verschillen evenwel te veel van elkaar om duidelijke conclusies toe te laten.

De twee Aalsterse ziekenhuizen, het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis en het OLV-ziekenhuis, werken een fusieproces uit dat begin 2025 in actie zou treden.

Begin februari stelde het OLV-ziekenhuis van Aalst twee nieuwe chirurgische robots voor. Het Hugo RAS-systeem zal gebruikt worden voor urologische en gynaecologische ingrepen terwijl het Mazor-platform doorgaans wordt ingezet bij rugoperaties. Naar eigen zeggen is het ziekenhuis daarmee "het eerste ter wereld dat over beide ultramoderne chirurgierobots beschikt."

Het in januari 2021 opgerichte locoregionaal klinisch ziekenhuisnetwerk Curoz kreeg vorige week een officieel fiat van het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid. Curoz omvat het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis Aalst, het OLV-ziekenhuis Aalst, AZ Sint-Maria in Halle en het UZ Brussel in Jette.

65-plussers, patiënten met chronische aandoeningen en patiënten met verminderde immuniteit hebben een hoger risico op invasieve pneumokokkeninfecties (vooral pneumonie met bacteriëmie) (1). Tot die chronische aandoeningen wordt eveneens diabetes mellitus gerekend. Een advies van de Hoge Gezondheidsraad neemt diabetes dan ook op in de lijst aandoeningen die een indicatie vormen voor pneumokokkenvaccinatie.2

De dienst urologie van het OLV-Ziekenhuis in Aalst liet een AI-robot los op de patiëntendossiers. Zo kun je je patiënt waarheidsgetrouwe informatie geven en je eigen kwaliteit beter beoordelen, zegt dokter Peter Schatteman.

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info