...

Mensen kunnen hun data geheel of gedeeltelijk laten wissen, bijvoorbeeld na drie, zes of twaalf maanden inactiviteit. Of ze kunnen ervoor kiezen om (bepaalde) gegevens door te laten sturen naar een opgegeven contactpersoon. Vooraleer het iets onderneemt, verifieert Google wel eerst of actie gewenst is door de persoon in kwestie te contacteren per sms of per mail, via het secundaire e-mailadres.Voor de verschillende diensten van Google zijn verschillende keuzes mogelijk. Zo kan men fotobestanden overdragen aan familieleden, documenten uit clouddienst Drive toevertrouwen aan een advocaat, contactgegevens uit Gmail overbrengen aan een werkgever, enzovoort.Nabestaanden"Deze functionaliteit maakt het eenvoudiger om ons te vertellen wat er moet gebeuren met je digitale bezit als je niet langer in staat bent om je account te gebruiken", aldus de internetgigiant. "Zo kan je jouw privacy en veiligheid beter beschermen en kan je het leven voor je (digitale) nabestaanden een stuk eenvoudiger maken."