...

Door de lasten van arbeid te verschuiven naar consumptie en kapitaal moeten we meer mensen aan het werk krijgen en moet de tewerkstelling van mensen aantrekkelijker worden. Peter Hacke van accountancy- en advieskantoor Alaska: "De enige maatregel die echt specifiek op artsen van toepassing is, is de invoering van 21% btw voor plastische chirurgie. Het is ook de enige maatregel die nieuwe inkomsten genereert bij artsen, maar een en ander blijft vooralsnog onduidelijk. Zo is het bijvoorbeeld niet helemaal duidelijk op welk bedrag de btw precies verschuldigd is. De maatregel is wel ingegaan op 1 januari, maar niet alles is al volledig geregeld en dus heerst er nog enige rechtsonzekerheid."Btw De btw wordt doorgerekend aan de patiënt en de arts wordt dus niet zwaarder belast, maar patiënten die plots 21% meer moeten betalen, zullen wellicht twee keer nadenken over een eventuele ingreep. Ook de invoering van een btw-boekhouding op de afdeling plastische chirurgie is administratief een grote aanpassing. Anderzijds kan de btw op het aangekochte materiaal voortaan afgetrokken worden en dat betekent een korting van 17% op de totale investeringskosten.Belastingen De laagste belastingschijf wordt belast tegen 25%. Het bedrag dat tegen dat percentage wordt belast, wordt tegen 2020 lichtjes verhoogd. Als we verder in dit artikel getallen vernoemen, dan gaat het altijd om niet-geïndexeerde bedragen. "Voor het inkomstenjaar 2016 wordt de schijf van 0 tot 5.705 euro tegen 25% belast. Tegen 2020 geldt die 25% voor een eerste schijf inkomsten tot 8.120 euro. Dat betekent ongeveer 2.400 euro extra die tegen 25% worden belast in plaats van nu 30%. Dat komt neer op een winst van zowat 120 euro per jaar."Men grijpt ook in op de forfaitaire beroepskosten? "Loontrekkenden zullen voortaan meer beroepskosten forfaitair kunnen aftrekken. Iedere belastingplichtige kan op zijn belastbaar loon automatisch beroepskosten inbrengen die hij niet moet bewijzen. Dat forfait wordt tegen 2019 geleidelijk verhoogd, waardoor werknemers netto meer overhouden. Vandaag zijn er nog verschillende schijven (van 29,35% dalend tot 3%) en tarieven en de forfaitaire maximumaftrek ligt nu op 2.592,50 euro. Het forfait wordt tegen 2018 eenvormig naar een tarief van 30% gebracht met een maximum van 2.950 euro. Zo vereenvoudigt men de belastingen ook, want minder mensen zullen er behoefte aan hebben om hun werkelijke beroepskosten te bewijzen. Door minder bedrijfsvoorheffing in te houden wordt de maatregel direct voelbaar gemaakt. Zonder bijsturing betekent dat voor een brutoloon van tweeduizend euro tegen 2019 ongeveer honderd euro per maand netto meer."Er komt wel een speculatiebelasting? "Speculatie wordt inderdaad meer belast. Wie aandelen koopt en die binnen de zes maanden na aankoop opnieuw verkoopt, zal op de eventuele meerwaarde 33% belastingen moeten betalen, terwijl de minwaarden niet kunnen worden afgetrokken. Dat is een van de nieuwe belastingen die er moeten voor zorgen dat alles kan worden gefinancierd. De taks geldt alleen voor aandelen van beursgenoteerde vennootschappen en kan vermeden worden, als je zes maanden geduld oefent, vooraleer je de aandelen opnieuw verkoopt."Lees het volledige artikel in AK nr. 2436 van vrijdag 5 februari 2016.