...

De medische raad van het AZ Klina heeft, met de steun van de absolute meerderheid van de ziekenhuisartsen, een kort geding aangespannen tegen de fusieplannen met ZNA Jan Palfijn. "De directie heeft ons op voorhand nooit ingelicht, laat staan geraadpleegd", vertelt Dr. Pieter D'hooghe. "Een duidelijke overtreding van de ziekenhuiswet."Eind vorig jaar verscheen in verschillende media dat het AZ Klina (Brasschaat) en het ZNA Jan Palfijn (Merksem) zich vanaf begin dit jaar zouden groeperen, om vanaf 2015 volledig te fusioneren. Maar van die ziekenhuisgroepering komt voorlopig niets in huis. De medische raad van het ziekenhuis uit Brasschaat gaat niet akkoord met de manier waarop de samenwerking werd uitgestippeld en heeft een kort geding aangespannen tegen het AZ Klina."In tegenstelling tot wat de directie nu beweert, waren wij van niets op de hoogte. De groepering en de toekomstige samenwerking worden ons voorgesteld als voldongen feiten", vertelt een verontwaardigde Dr. Pieter D'hooghe, secretaris van de medische raad van AZ Klina. "En dat terwijl de ziekenhuiswet voorschrijft dat het ziekenhuis bij zo'n plannen steeds voorafgaandelijk advies moeten inwinnen bij zijn medische raad."Volgens de medische raad AZ Klina garandeerde het samenwerkingsakkoord niets. "Niet over de kwaliteit van zorg, niet over de samenwerking,... Een reden te meer om er tegenin te gaan", aldus D'hooghe. "Op zich zijn we nochtans niet tegen schaalvergroting via een groepering of een fusie. Dat is zelfs onoverkomelijk om dezelfde kwaliteit te kunnen blijven aanbieden in de toekomst."'Vertrouwen zoek'Wat de toekomst zal brengen, blijft nog even onduidelijk. Op 29 januari wordt de uitspraak in kort geding verwacht, in afwachting van een behandeling ten gronde. "Maar wat nu al zeker is, is dat het met deze top niet verder kan. De medische raad en de ziekenhuisartsen hebben alle vertrouwen in de algemeen directeur en de raad van bestuur verloren."