...

Alle stalen uit het RZ Heilig Hart Leuven zullen volgens de procedures en standaarden van het Leuvense universitaire ziekenhuis verwerkt en geprotocolleerd worden. En om dezelfde doorstroomtijden te kunnen garanderen, vindt er minstens twee keer per dag een stalentransport plaats tussen beide ziekenhuizen.Win-winsituatie"Netwerking en locoregionale samenwerking zijn belangrijke strategische pijlers binnen ons ziekenhuis", licht dr. Wim Tambeur (directiecomité UZ Leuven) toe. "Dankzij de samenwerking kan de dienst pathologische ontleedkunde zijn expertise ten dienste stellen van een grotere doelgroep van patiënten. Dat is zowel op klinisch als op wetenschappelijk vlak een hefboom voor efficiëntere en betere zorg voor de patiënt."Ook het RZ Heilig Hart Leuven toont zich tevreden met de samenwerking. "Ze laat ons toe de operationele laboratoriumprocessen op een kwalitatief hoog niveau aan te houden", aldus dr. Wim Vanhecke, hoofdgeneesheer van het RZ. "Daarnaast is dit een kans om nauwer samen te werken met het UZ in gerelateerde klinische zorgprogramma's, in het bijzonder de oncologie. Dat moet vooral voor de patiënten en de huisartsen van de Leuvense regio een meerwaarde betekenen."